شاهین بنان

بیوگرافی شاهین بنان
شاهین بنان از چهره های دهه هفتادی موسیقی است
صدای او حالا تحت مالکیت شرکت فرهنگی هنری ایران گام شنیده می شود که با حمایت آنها شروع به انتشار تک ترک های مختلف برای معرفی خود است
مهره سربسته
هنوز هیچ گفتگو و حضوری از او در رسانه های هنری نیستم با این حال فعالیت های گسترده برای شناساندن این هنرمند در فضای مجازی شکل گرفته است

post area