مسعود صادقلو

مسعود صادقلو در ۱۹ فروردین ۱۳۶۵ در تهران و در یک خانواده متوسط متولد شد.
او مدتی بود خوانندگی را انجام می داد که یک باره در سال ۹۵ به خوبی شناخته شد. وی با انتشار تک اهنگ هایی چون هوس باز، آخر شب، دیوونه بازی، زیر بارونا برقص، نیمه گمشده و…. به شهرت رسید.
او در ژانر پاپ فعالیت می کند ولی نوع و لحن اجرایش نوعی امضای هنری او رو ترک هایش است که موفق شد نامی شناخته شده در این عرصه بدل شد.

post area